Trang chủ » » Hô hấp nhân tạo
  •       Hình từ internet

  • 人工呼吸
  • Réngōng hūxī
  • Artificial respiration

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến