Trang chủ » » Hô hấp nhân tạo
  •       Hình từ internet

  • 人工呼吸
  • Réngōng hūxī
  • Artificial respiration

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến