Trang chủ » » Hô hấp nhân tạo
  •       Hình từ internet

  • 人工呼吸
  • Réngōng hūxī
  • Artificial respiration

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến