Trang chủ » » Hô hấp nhân tạo
  • 4/20/2020 04:40:00 CH
  •       Hình từ internet

  • 人工呼吸
  • Réngōng hūxī
  • Artificial respiration

Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến