Trang chủ » , » Trưởng phòng thông tin
 • 1- 信息管理者
 • Xìnxī guǎnlǐ zhě

 • 2- 信息管理员
 • 信息管理員
 • Xìnxī guǎnlǐ yuán

 • 3- 信息主管
 • Xìnxī zhǔguǎn

 • 4- 信息经理
 • 信息經理
 • Xìnxī jīnglǐ

 • Information manager
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến