Trang chủ » » Sự suy giảm (sụt giảm) tín nhiệm


 

商誉减值

商譽減值

Shāng yù jiǎn zhí

Goodwill impairment


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến