Trang chủ » » Sự suy giảm (sụt giảm) tín nhiệm


 

商誉减值

商譽減值

Shāng yù jiǎn zhí

Goodwill impairment


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến