Trang chủ » » Sự suy giảm (sụt giảm) tín nhiệm
  • 3/10/2020 04:39:00 CH


 

商誉减值

商譽減值

Shāng yù jiǎn zhí

Goodwill impairment


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến