Trang chủ » » Dây đai bảo vệ (toàn thân)

  • (全身)安全帶
  • (Quánshēn) ānquán dài
  • (Full-body) safety harness


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến