Trang chủ » » Cửa từ an ninh  • Hình từ internet

  • 1- 安全门
  • 安全門
  • Ānquánmén

  • 2- 金属探测门
  • 金屬探測門
  • Jīnshǔ tàncè mén

  • Cửa (cổng) từ dò kim loại
  • Cổng từ kiểm tra an ninh
  • Walk throught metal detector
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến