Trang chủ » » Cầu chì tự rơi (FCO)
  • 3/04/2020 03:05:00 CH
  •      Hình từ internet


  • 1- 熔丝断路器
  • 熔絲斷路器
  • Róng sī duànlù qì

  • 2- 熔断器
  • 熔斷器
  • Róngduàn qì

  • Fuse Cut Out
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến