Trang chủ » » Cầu chì tự rơi (FCO)
  •      Hình từ internet


  • 1- 熔丝断路器
  • 熔絲斷路器
  • Róng sī duànlù qì

  • 2- 熔断器
  • 熔斷器
  • Róngduàn qì

  • Fuse Cut Out
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến