Trang chủ » » Bôi trơn khung xe

 • 1- 底盘润滑
 • 底盤潤滑
 • Dǐpán rùnhuá
 • Chassis lubrication

 • 2- Dầu bôi trơn khung xe
 • 底盘润滑油脂
 • 底盤潤滑油脂
 • Dǐpán rùnhuá yóuzhī

 • 3- Hệ thống bôi trơn khung xe tự động
 • 自动底盘润滑系统
 • 自動底盤潤滑系統
 • Zìdòng dǐpán rùnhuá xìtǒng
 • Automatic chassis lubrication
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến