Trang chủ » » Bộ rửa kính chắn gió
  • 1- 挡风玻璃洗涤器
  • 擋風玻璃洗滌器
  • Dǎng fēng bōlí xǐdí qì

  • 2- 挡风玻璃喷水器
  • 擋風玻璃噴水器
  • Dǎng fēng bōlí pēnshuǐ qì

  • Windshield washer
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến