Trang chủ » » Tự yêu thương bản thân mình

  • 爱护自己
  • 愛護自己
  • Àihù zìjǐ


  • *Con người phải tự yêu (thương) bản thân mình
  • 人要爱护自己
  • 人要愛護自己
  • Rén yào àihù zìjǐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến