Trang chủ » » Tự yêu thương bản thân mình

  • 爱护自己
  • 愛護自己
  • Àihù zìjǐ


  • *Con người phải tự yêu (thương) bản thân mình
  • 人要爱护自己
  • 人要愛護自己
  • Rén yào àihù zìjǐ

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến