Trang chủ » » Trợ lý hành chính

  • 行政助理
  • Xíngzhèng zhùlǐ
  • Administrative assistant0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến