•    Hình từ internet

  • 韭葱
  • 韭蔥
  • Jiǔ cōng

  • Allium porrum

  • * Hành boa ro
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến