Trang chủ » » Nhân viên đánh máy
  • Hình từ Internet

  • 文书打字员
  • 文書打字員
  • Wénshū dǎzì yuán
  • Clerk typist

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến