Trang chủ » » Nhân viên đánh máy
  • Hình từ Internet

  • 文书打字员
  • 文書打字員
  • Wénshū dǎzì yuán
  • Clerk typist

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến