Trang chủ » » Nghi thức xúc cát động thổ  •     Hình từ internet

  • 开工奠基仪式
  • 開工奠基儀式
  • Kāigōng diànjī yíshì
  • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến