Trang chủ » » ...mới được...
  • 2/25/2020 05:23:00 CH


  •  方可 
  • Fāng kě
  • Từ này thường dùng trong câu mang tính chất điều kiện bắt buộc, đặc biệt rất hay gặp trong văn bản.
  • Phải....mới được...
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến