Trang chủ » » Mắt dứa


  •     Hình từ Internet

  • 菠萝眼
  • 菠蘿眼
  • Bōluó yǎn

  • Lấy mắt dứa
  • 挖菠萝眼
  • 挖菠蘿眼
  • Wā bōluó yǎn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến