Trang chủ » » Kiểm tra hành chính
  • 行政管制
  • Xíngzhèng guǎnzhì

  • 行政控制
  • Xíngzhèng kòngzhì


  • Administrative control


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến