Trang chủ » » Kiểm tra hành chính
  • 行政管制
  • Xíngzhèng guǎnzhì

  • 行政控制
  • Xíngzhèng kòngzhì


  • Administrative control


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến