Trang chủ » » Cầu treo


  • 1- 悬索桥
  • 懸索橋
  • Xuánsuǒqiáo


  • 2- 吊桥
  • 吊橋
  • Diàoqiáo
  • Suspension brigde

  • 3- 索桥
  • 索橋
  • Suǒ qiáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến