Trang chủ » » Bệnh đau nửa đầu

  • 偏头痛
  • 偏頭痛
  • Piān tóutòng
  • Migraine
  • Thiên đầu thống

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến