Trang chủ » » Bê-tông tổ ong

  • 1- 泡沫混凝土
  • Pàomò hùnníngtǔ

  • 2- 多孔混凝土
  • Duōkǒng hùnníngtǔ

  • 3- 加气混凝土
  • 加氣混凝土
  • Jiā qì hùnníngtǔ

  • Cellular concrete


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến