Trang chủ » » Bê-tông tổ ong
  • 2/25/2020 05:13:00 CH

  • 1- 泡沫混凝土
  • Pàomò hùnníngtǔ

  • 2- 多孔混凝土
  • Duōkǒng hùnníngtǔ

  • 3- 加气混凝土
  • 加氣混凝土
  • Jiā qì hùnníngtǔ

  • Cellular concrete


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến