Trang chủ » » Bê-tông bụi than cốc
  • 1- 焦渣混凝土
  • Jiāo zhā hùnníngtǔ

  • 2- 煤渣混凝土
  • Méizhā hùnníngtǔ

  • 3- 炉渣混凝土
  • 爐渣混凝土
  • Lúzhā hùnníngtǔ

  • Breeze concrete0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến