Trang chủ » » Bê-tông bụi than cốc
  • 1- 焦渣混凝土
  • Jiāo zhā hùnníngtǔ

  • 2- 煤渣混凝土
  • Méizhā hùnníngtǔ

  • 3- 炉渣混凝土
  • 爐渣混凝土
  • Lúzhā hùnníngtǔ

  • Breeze concrete0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến