Trang chủ » » Bê-tông bị phủ đất
  • 埋入地下混凝土
  • Mái rù dìxià hùnníngtǔ
  • Buried concrete


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến