Trang chủ » » Truyền động đổi rãnh

  • 1- 交换齿轮系
  • 交換齒輪系
  • Jiāohuàn chǐlún xì

  • 2- 变速轮系
  • 變速輪系
  • Biànsù lún xì

  • 3- 挂轮系
  • 掛輪系
  • Guà lún xì

  • Change gear train

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến