Trang chủ » » Suy hô hấp cấp


  • 急性呼吸衰竭
  • Jíxìng hūxī shuāijié


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến