Trang chủ » » Tai nạn máy bay


  • Hình từ Internet

  • 1- 飞机失事
  • 飛機失事
  • Fēijī shīshì
  • 2- 坠机
  •    墜機
  • Zhuì jī
  • *Rơi máy bay


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến