Trang chủ » » Nồi cơm điện


  • Hình từ internet
  • 1- 电饭煲
  • 電飯煲
  • Diànfànbāo

  • 2- 电饭锅
  • 電飯鍋
  • Diàn fàn guō
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến