Trang chủ » » Mâm cặp
  • 1- 夹盘
  • 夾盤
  • Jiā pán

  • 2- 卡盘
  • 卡盤
  • Qiǎ pán

  • 3- 夹头
  • 夾頭
  • Jiā tóu

  • Chuck

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến