Trang chủ » » Không phận sự miễn vào
  • 1/08/2020 11:01:00 SA


Mời Bạn trải nghiệm HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG ONLINE

với các câu luyện dịch trong Hợp đồng, văn bản thực tế.

Làm đúng hay sai chỉ mình Bạn biết,

không giới hạn không gian và thời gian;

click và thử dịch câu này ngay nhé!

Câu chuyện đã bắt đầu một cách đơn giản như thế


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến