Trang chủ » » Cá hồiHình từ Internet


  • 1- 三文鱼
  • 三文魚
  • Sānwényú

  • 2- 鲑鱼
  • 鮭魚
  • Guīyú

  • Salmon
  • Oncorhynchus1 nhận xét:

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến