Trang chủ » » Rủi ro về ngoại hối


  • 外汇风险
  • 外匯風險
  • Wàihuì fēngxiǎn
  • Foreign exchange risk


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến