Trang chủ » » Vắc-xin 6 trong 1  • 六合一疫苗
  • Liùhé yī yìmiáo


白喉: bạch hầu、破傷風: Uốn ván、百日咳: Ho gà、
小兒麻痺症: Bại liệt、乙型流感嗜血桿菌: Viêm màng não mủ , 乙型肝炎: Viêm gan B


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến