Trang chủ » » Vắc-xin 6 trong 1
  • 9/09/2019 02:24:00 CH  • 六合一疫苗
  • Liùhé yī yìmiáo


白喉: bạch hầu、破傷風: Uốn ván、百日咳: Ho gà、
小兒麻痺症: Bại liệt、乙型流感嗜血桿菌: Viêm màng não mủ , 乙型肝炎: Viêm gan B


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến