Trang chủ » » Kiểm soát, khống chế
  • 9/11/2019 04:37:00 CH


  •  控制
  • Kòngzhì
  • Tùy ngữ cảnh để dịch là Kiểm soát hoặc Khống chếPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến