Trang chủ » » Kiểm soát, khống chế
  • 9/11/2019 04:37:00 CH


  •  控制
  • Kòngzhì
  • Tùy ngữ cảnh để dịch là Kiểm soát hoặc Khống chếPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến