Trang chủ » » Kiểm kê thừa, thiếuKiểm kê thiếu (So với sổ sách)
  • 盘亏
  • 盤虧
  • Pán kuī

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến