Trang chủ » » Đinh rút (Rivet)  • 抽芯铆钉
  • 抽芯鉚釘
  • Chōu xīn mǎodīng
  • Blind rivets0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến