Trang chủ » » Dung dịch khoan 

  • 钻井液
  • 鑽井液
  • Zuǎnjǐng yè
  • Drilling Fluid


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến