Trang chủ » » Cân bằng trắng
  • 9/06/2019 02:24:00 CH 

  • 自动白平衡
  • 自動白平衡
  • Zìdòng bái pínghéng
  • White balancePhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến