Trang chủ » » Bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người)

 • 类鼻疽
 • 類鼻疽
 • Lèibíjū
 • Melioidosis

 • * Whitmore

 • Do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên.

 • 类鼻疽伯克氏菌
 • 類鼻疽伯克氏菌
 • Lèibíjū bó kè shì jùn


 • 类鼻疽菌
 • 類鼻疽菌
 • Lèibíjū jūn

 • 类鼻疽伯克霍尔德菌
 • 类鼻疽伯克霍尔德菌
 • Lèibíjū bó kè huò ěr dé jūn

 • 类鼻疽杆菌
 • 類鼻疽桿菌
 • Lèibíjū gǎnjùn

 • 类鼻疽伯克霍尔德氏菌
 • 類鼻疽伯克霍爾德氏菌
 • Lèibíjū bó kè huò ěr dé shì jùn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến