Trang chủ » » Bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người)
 • 9/13/2019 10:06:00 SA

 • 类鼻疽
 • 類鼻疽
 • Lèibíjū
 • Melioidosis

 • * Whitmore

 • Do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên.

 • 类鼻疽伯克氏菌
 • 類鼻疽伯克氏菌
 • Lèibíjū bó kè shì jùn


 • 类鼻疽菌
 • 類鼻疽菌
 • Lèibíjū jūn

 • 类鼻疽伯克霍尔德菌
 • 类鼻疽伯克霍尔德菌
 • Lèibíjū bó kè huò ěr dé jūn

 • 类鼻疽杆菌
 • 類鼻疽桿菌
 • Lèibíjū gǎnjùn

 • 类鼻疽伯克霍尔德氏菌
 • 類鼻疽伯克霍爾德氏菌
 • Lèibíjū bó kè huò ěr dé shì jùnPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến