Trang chủ » » Xi-măng aluminate


  • 铝酸盐水泥
  • 鋁酸鹽水泥
  • Lǚ suān yán shuǐní
  • Aluminous cement


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến