• Hình từ Internet
  • 鸡胸肉
  • 雞胸肉
  • Jīxiōng ròu
  • Chicken breasts0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến