Trang chủ » » Đài kiểm soát không lưu塔台
Tǎtái

空中交通管制台
Kōngzhōng jiāotōng guǎnzhì tái

飞航管制塔台
飛航管制塔台
Fēi háng guǎnzhì tǎtái

Air traffic control tower0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến