Trang chủ » » Đài kiểm soát không lưu
  • 8/23/2019 10:45:00 SA塔台
Tǎtái

空中交通管制台
Kōngzhōng jiāotōng guǎnzhì tái

飞航管制塔台
飛航管制塔台
Fēi háng guǎnzhì tǎtái

Air traffic control towerPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến