Trang chủ » » Đài kiểm soát không lưu塔台
Tǎtái

空中交通管制台
Kōngzhōng jiāotōng guǎnzhì tái

飞航管制塔台
飛航管制塔台
Fēi háng guǎnzhì tǎtái

Air traffic control tower0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến