Trang chủ » » Kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực
  • 胸外心脏按压术
  • 胸外心臟按壓術
  • Xiōng wài xīnzàng ànyā shù


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến