Trang chủ » » Kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực
  • 胸外心脏按压术
  • 胸外心臟按壓術
  • Xiōng wài xīnzàng ànyā shù


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến