Trang chủ » » Khăn trải bàn


 • Hình từ Internet

 • 桌布
 • Zhuōbù


 • Khăn trải bàn dùng một lần (loại khăn ni-lông mỏng)
 • 一次性胶纸桌布
 • 一次性膠紙桌布
 • Yīcì xìng jiāo zhǐ zhuōbù
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Tin tức

  MỜI THAM GIA GROUP MỞ

  Biết đâu bạn đang cần từ này!

  BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

  004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

  Hỗ trợ trực tuyến