Trang chủ » » Hiệu ứng tuyết lăn(Trong kinh doanh)
  • 7/25/2019 12:42:00 SA  • Hình từ Internet

  • 滚雪球效应
  • 滾雪球效應
  • Gǔnxuěqiú xiàoyìng
  • Snowball effect
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến