Trang chủ » » Hiệu ứng tuyết lăn(Trong kinh doanh)  • Hình từ Internet

  • 滚雪球效应
  • 滾雪球效應
  • Gǔnxuěqiú xiàoyìng
  • Snowball effect
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến