Trang chủ » » Hiệu ứng tuyết lăn(Trong kinh doanh)  • Hình từ Internet

  • 滚雪球效应
  • 滾雪球效應
  • Gǔnxuěqiú xiàoyìng
  • Snowball effect
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến