Trang chủ » » Hàng lẻ (LCL)
 

  • 拼装货
  • 拼裝貨
  • Pīnzhuāng huò
  • Less than container load (LCL)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến