Trang chủ » » Dài (đằng đẵng) 

  • 漫长
  • 漫長
  • Màncháng
  • Dài dằng dặc, ý nói sự kéo dài vô tận, không có điểm dừng về thời gian hoặc con đường.
漫长的道路

漫長的道路
Màncháng de dàolù
Quãng đường dài (xa xôi)

漫长的岁月

漫長的歲月
Màncháng de suìyuè
Những năm tháng dài đằng đẵng.


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến