• Cơm trộn Hàn Quốc - Hình từ Internet

  • 韩式拌饭
  • 韓式拌飯
  • Hánshì bàn fàn
  • Bibibap

  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến