• Caramen flan - Hình từ Internet

  • 焦糖布丁
  • Jiāo táng bùdīng

  • 003 - Dịch câu T-V: Trích: Nguyên lý hàn chi tiết
  •  


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến