Trang chủ » » Bạch mộc hương
   • 白木沉香
  • Báimù chénxiāng
  • Aquilaria sinensis (lour.) gilg


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến