Trang chủ » » Thực tế ảo (VR)



Kiếm tiền chỉ để làm việc này!

Vở tập viết bộ thủ, chữ giản thể và chữ phồn thể cực kỳ hiệu quả



  • 虚拟现实
  • 虛擬現實
  • Xūnǐ xiànshí
  • Virtual reality (VR)

  • Kính thực tế ảo
  • 拟境
  • 擬境
  • Nǐ jìng



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























Hỗ trợ trực tuyến