Trang chủ » » Mực nướng
  • 烤乌贼
    烤烏賊
    Kǎo wūzéi

  • 烤鱿鱼
  • 烤魷魚
  • Kǎo yóuyú
  • Tại sao các bà mẹ hay bế con bằng tay trái?


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến