Trang chủ » » Liệt dây thanh quản


  • 声带麻痹
  • 聲帶麻痺
  • Shēngdài mábì


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến