Trang chủ » » Liệt dây thanh quản


  • 声带麻痹
  • 聲帶麻痺
  • Shēngdài mábì


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến